Giá vàng 9999
(Nguồn: )
   Tỷ giá
(Nguồn: )
   Thời tiết
search

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2016

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng quận Thủ đức Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2016 đã được phê duyệt

Tuyển Dụng Nhân Sự năm 2016

Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm tại Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức, nay Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức có nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau:

Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC | Y TẾ DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC |